Tên đăng nhập
Mật khẩu

Hướng dẫn fix lỗi auto bị lỗi font

* Kiểm tra auto có lỗi font không:

* Cách khắc phục lỗi font:

vào Control Panal -> Region

 

Sau đó 1 form Region xuất hiện:

- Chọn tab Admenistrative.

- Click Change system location.

- Một form khác xuất hiện: các bạn click vào chọn English (United States).

- Sau khi chọn xong. Các bạn reset lại máy tính. Rồi mở lại auto, font chữ sẽ không còn lỗi nữa!