Mua chức năng

# Chức năng Phí HSD Hành động
1 Thay đồ 20,000 đ Mua ngay
2 Hỗ trợ - Phòng thủ 20,000 đ Mua ngay
3 Post chiến trường 20,000 đ Mua ngay
4 Sinh sản sâu 20,000 đ Mua ngay
5 Đánh quái - Theo sau - Click 20,000 đ Mua ngay
6 xDame 20,000 đ Mua ngay
7 Nhiệm vụ sư môn 20,000 đ Tạm ngưng
8 Tàng Kiếm Sơn Trang 20,000 đ Tạm ngưng
9 Phó Bản 20,000 đ Mua ngay
10 Tài nguyên chiến 20,000 đ Mua ngay
11 Tất cả chức năng 100,000 đ services 1 - 10 Mua ngay
12 TVAUTO 2020 200,000 đ Gần phát hành