Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên điện thoại hoặc truy cập trang web của ngân hàng chuyển tiền cần nạp vào tvauto đến một trong 2 tài khoản ngân hàng sau:

Tên ngân hàng: VIETCOMBANK

Số tài khoản: 0111000208646

Tên tài khoản: TRUONG PHI PHUC

Chi nhánh: Cần Thơ

Tên ngân hàng: AGRIBANK

Số tài khoản: 1800205216170

Tên tài khoản: TRUONG PHI PHUC

Chi nhánh: Cần Thơ

Bước 2: Nhập nội dung chuyển tiền (bắt buộc và chính xác tuyệt đối, không chứa khoảng trắng):

TV940250

* Nếu bạn không nhập hoặc nhập không đúng nội dung như trên, tài khoản của bạn sẽ không được cộng tiền.

Bước 3: Nhập tài khoản bạn cần nạp tiền *

* Hệ thống sẽ kiểm tra và cộng tiền tự động ngay sau khi bạn nhấn xác nhận