Tên đăng nhập
Mật khẩu

LỖI ĐĂNG NHẬP SAI MẬT KHẨU- NHƯNG VẪN ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC TRÊN WEB


- Rất nhiều bạn mắc phải lỗi này: lý do là do quá trình đăng ký đã không để
ý đến ký tự Hoa- Thường.
- Trên Web thì không phân biệt hoa-thường.
- Trên auto bắt buộc chính xác từng ký tự.
=> xảy ra lỗi sai mật khẩu là vậy.
* Khắc phục: viết in hoa chữ cái đầu nhé!