Tên đăng nhập
Mật khẩu
Chuyển khoản momo:
+ SDT:0326310678
+ Tên TK: Trương Phi Phúc.

Sau khi chuyển tiền momo xong các bạn có thể check chuyển khoản online!
các bạn cần nhập thông tin:
+ Tên Đăng nhập Auto : để hệ thống cộng tiền vào tk auto của bạn.
+ Mã giao dịch momo: mã sinh ra sau khi các bạn giao dịch thành công.

* Chú ý: Chỉ có tác dụng với các giao dịch sau ngày: 16-2-2020!"

Tên đăng nhập Auto
Mã Giao Dịch momo