Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nạp thẻ TVauto
Tên TK Auto:
Loại thẻ:
Mệnh Giá:
Mã thẻ(code):
Seri:
Mã bảo mật:
*Chú ý:
- Vui lòng đăng nhập lại sau mỗi lần nạp thẻ để kiêm tra tài khoản.
- Chọn sai giá trị thẻ thì mất tiền (Không giải quyết khiếu nại).
- Chỉ nhận được tiền giá trị thực sau khi trừ chiết khấu.
- Nên nạp thẻ bằng Gate nhanh và ổn định.
+ GATE: 20% (chiết khấu)
+ Viettel: 20% (chiết khấu)
+ Mobifone: 20% (chiết khấu)
+ Vinaphone: 20% (chiết khấu)

==>VD: nạp 100k nhận đươc 80k

=> Tốc độ thẻ nạp.
+ Gate ( Nhanh - Ổn định) <= Khuyến khích
+ Viettel (Chậm - Ổn định (10s~30s /thẻ))
+ Mobii ( Chậm - (10s~30s /thẻ))
+ Vina ( Chậm - (10s~30s /thẻ))