Tên đăng nhập
Mật khẩu

- AgriBank:
+ Chủ TK: TRUONG PHI PHUC
+ Số TK: 1800205216170
+ Chi Nhánh: Cần Thơ

Vietcombank:
+ Chủ TK: TRUONG PHI PHUC
+ Số TK: 0111000208646
+ Chi Nhánh: Cần Thơ

- Nội dung chuyển khoản: khuyến cáo nên ghi tên tài khoản đăng nhập auto vì không thể bị trùng! Nội dung chuyển khoản phải dài hơn 5 ký tự, ngắn hơn 32 ký tự

- Sau khi chuyển xong tương tự momo bạn.
+ Tên đăng nhập auto: Nhập tên tk auto của bạn.
+ Nội dung tin nhắn: là nội dung chuyển khoản. (cần ghi chính xác để xác nhận).

* Đối với những bạn chuyển bằng ATM hoặc không thể ghi nội dung tin nhắn thì chịu khó ib lên page để ad duyệt nhé ! (Thông báo trước sẽ chậm)

* Chú ý:
- Chỉ dùng cho ai chuyển vào vietcombank nhé!
- Chỉ có tác dụng với các giao dịch sau ngày: 17-2-2020!"

Tên đăng nhập Auto
Nội dung tin nhắn