Tên đăng nhập
Mật khẩu
TVauto - Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng nội địa

Thanh toán online bằng thẻ ngân hàng nội địa


Lưu ý Bạn nhập đầy đủ thông tin sau

Số tiền thanh toán:
ID auto TV:
Số thẻ (in trên thẻ):
Tên chủ thẻ:
Tháng phát hành:
Năm phát hành:
  • Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến tại ngân hàng trước khi thực hiện.

* Chú ý: chỉ nhập 2 số cuối của năm


Hướng dẫn


Hình minh họa

* Liên hệ facebook: https://www.facebook.com/tvautovl2/